Personnummer 888 888
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1844-12-09 1844-12-09
Doddatum 1908-10-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1876-07-14
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Gunnesson Gunnesson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Gunnesson Gunnesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Flässeryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2017 Släktforskare (Birgit B.)
FadernsFornamn Gunne
FadernsEfternamn Svensson (1802–1890)
ModernsEfternamn Gudmundsdotter, (Chri)Stina (1806–1890)