Personnummer 922
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-04-29
Doddatum 1921-12-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1867-11-30
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Gustafva
Efternamn Johansson
TidigareEfternamn Gunnesson
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boarp 1
Dodforsamling Össjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)