Personnummer 9230
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1712-00-00
Doddatum 1759-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Titel soldat
Fornamn Kiell?Nils?
Efternamn Giösman
TidigareEfternamn Jonsson
NormeratFornamn Kiell?Nils?
NormeratEfternamn Giösman
Boendeadress Göshult (54)
Kalla1 Centrala soldatregistret