Personnummer 9247
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1708-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Titel soldat
Fornamn Tore
Efternamn Hagelin
TidigareEfternamn Jönsson
NormeratFornamn Tore
NormeratEfternamn Hagelin
Boendeadress Haghult (77)
Kalla1 Centrala soldatregistret