Personnummer 94 6982
Kalltyp Bouppteckning SDB
Fodelsedatum 1819-00-00 1818-12-26
Kalldatum 1828-02-04 2017-00-00
Kon M M
Civilstand ogift gift
Titel son Bonde
Fornamn Jonas Jonas
Efternamn Olofsson Olofsson
NormeratFornamn Jonas Jonas
NormeratEfternamn Olofsson Olofsson
Boendeadress Ripe
Dodforsamling Markaryd Markaryd
FadernsTitel afl
FadernsFornamn Olof
FadernsEfternamn Andersson
ModernsFornamn Anna
ModernsEfternamn Svensdotter
Ovrigt1 ungefärligt födelseår
Kalla1 Sunnerbo häradsrätt (G) FII:31 1828-1829 Bild 291 / Sida 289 (AID: v76236.b291.s289, NAD: SE/VALA/01582) SDB
Kalla2 Sunnerbo häradsrätt (G) BouReg:1 (1735-1900) Bild 343 (AID: v188821.b343, NAD: SE/VALA/01582)
Doddatum 1876-03-27
DatumAndratCivilstand 1840-00-00
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Erikstorp