Personnummer 964
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-02-04
Doddatum 1927-10-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1871-02-04
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Eliasson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Eliasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Brötan
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013