Personnummer 982
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-04-14
Doddatum 1917-07-31
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1873-07-25
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hallaböke Sg utjord
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013