Personnummer 983
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-05-01
Doddatum 1911-02-04
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Sven
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 Skriven på Torp (obefintlig), Markaryd. Anm: Död i Trondhejm
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013