Personnummer 992 3181 3181
Kalltyp SDB SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1840-01-14 1852-09-16 1852-09-16
Doddatum 1922-05-10 1898-09-21 1898-00-00
Kalldatum 2017-00-00 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1880-12-31 1879-00-00
Kon M M M
Civilstand gift gift
Fornamn Johannes Johannes Johannes
Efternamn Carlsson Carlsson Karlsson
NormeratFornamn Johannes Johannes Johannes
NormeratEfternamn Karlsson Karlsson Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård Hullingarydstorp
Dodforsamling Markaryd Osby (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 SDB Släktforskare (Birgit B.)